Terapia SRT a SpR

„Keď ráno vstaneš, poďakuj za ranné svetlo, za svoj život a svoju silu.

Ak nenájdeš dôvod na vďaku, vina je v tebe samotnom.“   

Indiánske príslovie

Tatiana Bencekova portret

Tatiana Benčeková 

terapeutka SRT a SpR

Vďaka mojim skúsenostiam s terapiami SRT - Spiritual Response Therapy  a SpR - Spiritual Restructuring, pomáham klientom nájsť vnútornú rovnováhu a  privádzam ich na cestu k ich sebarealizácii. Pomocou terapií ich vediem k pochopeniu negatívnych programov, blokov a energií a k ich identifikácii na vedomej úrovni.

Metódy SRT a SpR využívam každodenne vo svojom živote a vďaka nim podávam pomocnú ruku aj ostatným žiť plnší, zdravší a šťastnejší život.

Čo je SRT terapia?

Spiritual Response Therapy je dôkladným procesom, ktorý preskúma podvedomú myseľ klienta a odhalí a uvoľní skryté programy, bloky a energie. Čistí jeho podvedomú myseľ a záznamy duše.

Práca terapeuta spočíva v napojení sa na svoje VJA a VJA klienta. Vďaka tomu dokáže vyhľadať v záznamoch jeho duše negatívne programy, bloky, negatívne presvedčenia zo súčasného a minulých životov, ktoré postupne odstraňuje.

Pri svojej práci používa kyvadlo a sústavu tabuliek, pomocou ktorých vyhľadáva odpovede na otázky klienta a odstraňuje bloky a energie z jeho podvedomia a preprogramuje ich na pozitívny potenciál.

Negatívne programy sú nepríjemnou skúsenosťou, alebo emóciou, či traumatickým zážitkom, ktorý sa v priebehu života v určitej chvíli prejaví a klient si s ním nevie dať rady.

Terapia sa zaoberá príčinou problémov a ochorení u klienta, ktorý po absolvovaní terapie pocíti úľavu.

liecba SRT grafika telo

Čo dokáže terapia SRT vyriešiť:

Spiritual Response Therapy je terapia, ktorá pracuje na úrovni duše.

SRT je metódou duchovného liečenia za pomoci tzv. Vyššieho Ja. Negatívne programy, ktoré klientovi bránia v ľahkosti bytia sú nahradené pozitívnymi.

Vďaka terapeutovi, ktorý sa napojí na Vyššie Ja klienta dokáže terapia prečistiť a nahradiť nežiadúce programy, a klient sa uvoľní na fyzickej aj emocionálnej úrovni.

Väčšinu našich problémov na fyzickej a duševnej úrovni nám spôsobujú nahromadené negatívne energie, ktoré sme si počas ich prežívania v sebe uložili. Ak chcete mať harmonický a bohatý život, dokáže vám pomôcť práve terapia SRT, pomocou ktorej sa týchto disharmonických energií zbavíte.

Terapia SRT nie je náhradou lekárskej starostlivosti a preto je potrebné, aby sa klient spojil so svojim lekárom v prípade akútnych zdravotných ťažkostí.

SRT liecenie s kyvadlom

V čom vám terapia dokáže pomôcť:

 • zablokované a disharmonické energie pochádzajúce z traumatických zážitkov, stresových a konfliktných situácií
 • stavy strachu, úzkosti, rôzne fóbie a depresívne stavy
 • problémy so zaspávaním, únavu, nedostatok energie
 • problémy so sústredením, štúdiom a učením sa, odbúrajú stres zo školy, alebo nejakého predmetu
 • pocit menejcennosti a nízke sebavedomie
 • neschopnosť prežiť svoj život naplno a nájsť si svoje miesto
 • nedostatok financií, zablokovanú hojnosť a prosperitu
 • odblokovanie programov, ktoré sú zdrojom blokovania liečenia na fyzickej úrovni
 • čistenie miest s negatívnymi energiami
 • trápenie ohľadom straty, rozchodu, zmeny
 • negatívne energie v byte, geopatogénne zóny
 • nadváha a jej príčiny
SRT liecba cakry

Ako SRT terapia prebieha:

Negatívne vzorce a programy v podvedomí sú pomocou terapie identifikované a čistené. Na základe jednoduchých otázok sa prostredníctvom kyvadla zachytí ideomotorická reakcia prstov a ruky človeka, ktorá dáva odpoveď na položenú otázku.

Reakcie človeka sú podvedomé a privedú terapeuta k presvedčeniam, blokom a programom, ktoré sú v človeku hlboko zakorenené. 

Komunikáciou s Vyšším Ja klienta sú tieto programy a negatívne energie odstránené a nahradia sa pozitívnymi. Z toho dôvodu SRT funguje veľmi dobre aj na diaľku.

Výhodou je, že klient nemusí meniť svoj denný program v priebehu terapie.

Koľko SRT terapií je potrebné absolvovať?

Práca cez Vyššie Ja je presná, rýchla a bezpečná. Počet terapií záleží od závažnosti a množstva negatívnych energií a programov.

Preto je počet terapií veľmi individuálny. Vo väčšine prípadov postačia jedna až dve terapie. Pochopením a vyčistením sa klientovi uľaví a môže sa vydať správnou cestou, kedy si dokáže pomôcť aj bez terapeuta.

 

U niektorých trvá táto cesta chvíľu a znovu sa vrátia do starých energií a nedokážu sa „preprogramovať“. Svedomitou prácou na sebe však dokážu riešiť svoj život, vzťahy a prosperitu.

Záleží na každom, ako sa k výsledkom terapie postaví, či si niečo uvedomí a popracuje na sebe, alebo ostane v starých zabehnutých „koľajách“.

Vyššie Ja – čo to vlastne je?

Každý z nás má svoje Vyššie Ja, ktoré nám chce pomáhať. Vnútorným hlasom nás vedie a pomáha nám na našej ceste životom. Človeku dokáže pomôcť len vtedy, keď o pomoc požiada. Je to z toho dôvodu, aby sme mali slobodnú vôľu vo všetkých životných situáciách.

Ak chce človek svojmu Vyššiemu Ja rozumieť, musí byť na to pripravený, vtedy dokáže vyjadriť svoju slobodnú vôľu a požiadať o pomoc.

Vyššie Ja je súborom duchovných bytostí s vedomím na vyššej úrovni, ktoré sú duchovným sprievodcom, učiteľom a radcom človeka.

Sú to duše, ktoré sa mnohokrát fyzicky inkarnovali. Nachádzajú sa a pracujú vo vyšších dimenziách, kde dokážu pracovať s energiami, ktoré boli vytvorené v našich minulých, budúcich aj paralelných životoch.

Pozorujú naše negatívne energie ako sú nenávisť, závisť, hnev, strach, odsudzovanie a neprijatie druhých. Sledujú ako chápeme samých seba a ako dokážeme do svojho života vložiť pozitívne energie.

Pomáhajú nám a vedú nás, je len na nás ako sa postavíme k negatívnym energiám a postojom a budeme žiť svoj život.

 

Čo klient počas terapie cíti?

Každý klient je individualitou a pocity sa u každého prejavujú inak. Mnohí pocítia po terapii úľavu a uvoľnenie. Dostaví sa príjemný pocit a človek cíti veľa energie.

Terapia je pre klienta pohodlná a nenáročná. Mnoho klientov vníma pocity, ako teplo, alebo chlad na hrudi, chrbte, mravenčenie v tele, smiech, plač a iné...Takýmto spôsobom sa prejavujú zablokované energie a emócie, ktoré v sebe niesli. Následným čistením sú tieto odblokované a uvoľnené.

Keďže počas terapie pracuje Vyššie Ja terapeuta s klientovým Vyšším Ja, nedeje sa nič, o čo ich nepožiada, preto je táto metóda bezpečná a nemôže  klientovi ublížiť.

 

Niektorí klienti zápasia so svojimi vnútornými energiami a strachmi, a niekedy sa ich nevedia vzdať a lipnú na nich. U tých sa môžu prejaviť bolesti hlavy, alebo slabosť.

Každé čistenie však prináša úľavu a porozumenie problému, ktorý klient rieši. Klient si uvedomí, prečo niektoré problémy u neho vznikli a môže sa vydať na cestu pozitívneho myslenia, aby sa mu už staré negatívne energie nevracali.

Niekedy sa účinok terapie prejaví až po pár dňoch. Klient cíti pohodu, kľud a uľaví sa mu na duši. Mnohí sa začnú meniť, už sa inak pozerajú na veci okolo seba a zmenia aj rokmi nadobudnuté vzorce správania.

Ak sa chcete porozprávať, napíšte mi prosím, že by ste mali záujem o konzultáciu a dohodneme si čas, ktorý vám bude vyhovovať.

Uprednostňujem písomný kontakt. Pri vykonávaní terapie SRT musím mať vypnutý telefón, aby ma nerušil pri práci. Na váš email budem odpovedať hneď ako to bude možné.

Ďakujem vám za pochopenie.

Ak máte záujem o terapiu, napíšte mi.

                INFORMÁCIA PRE VÁS

Táto stránka predstavuje nezáväzný informačný zdroj a nenahrádza lekársku, alebo inú odbornú starostlivosť. Poskytovateľka nezodpovedá za žiadne komplikácie vzniknuté používaním tejto stránky a odporúča v prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí vyhľadať lekársku pomoc s cieľom poskytnutia odbornej diagnostickej a liečebnej starostlivosti.